Våra öppettider

Ödåkra Lek och Lär har öppet mellan kl. 06.30-17.15. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Jul- och sommarveckor 

Under jul- och sommarveckorna samarbetar vi med Norlandia Förskolors övriga förskolor i närområdet och verksamheten är förlagd till någon av de förskolorna. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Planeringsdagar

Ödåkra Lek och Lär har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor.